Bvanie

 

detskaizba1

detskaizba2

detskaizba3

* * *

ffspa

 

henkel_bref1

henkel_brefx2

henkel_duostick1

henkel_duostick2

 

dom1

siemens_kuch1

 

ffizba

 

 

eta_logo

eta70

ETA a.s. oslavuje 70. vroie zaloenia spolonosti

 

Nov genercia vysvaov s predenou zrukou

ETA oslvi na jese tohto roku 70. vroie zaloenia spolonosti. Pri tejto prleitosti prichystala pre svojich zkaznkov skuton lahdku. Predstavila novinku z kategrie podlahovch vreckovch vysvaov s predenou zrukou a 70 rokov. Na trh s uveden dva tipy vysvaov novej genercie Generoso, z ktorch je prve ten so 70 - ronou zrukou na motor vyroben v limitovanej edcii a v pote len 1943 kusov! Toto slo zodpoved roku zaloenia spolonosti. V novch vysvaoch sa spja kvalita znaky ETA, vysok sac vkon s dokonalou filtrciou a dizajn novej genercie. Ak hadte vreckov vysva, ktor poskytuje komfort po vetkch strnkach, Generoso znaky ETA je pre vs ten prav. Viac na www.eta.sk.

Kvalita, sila a dizajn...
... s 3 vlastnosti, ktor sa spjaj v novch vreckovch vysvaoch Generoso znaky ETA. sporn ECO motor, vysok sac vkon 400 W a relatvne nzky prkon - to vetko zabezpeuje dokonal vysvanie i tch najmench iastoiek pri nzkej spotrebe elektriny. Systm "Soft start" zaist plynul rozbeh motora a nezaa elektrick sie. Tich chod vysvaov je pritom samozrejmosou. Nadtandardn innos a dokonal filtrciu pre istotu ovzduia v byte ocenia alergici, rodiny s demi a majitelia domcich milikov.
Trendov dizajn je tie jednou z prednost novch vysvaov Generoso. Na LED paneli, ktor sa ovlda dotykom, ahko navolte sac vkon. Sveteln signalizcia plnosti vs navye upozorn, kedy je potrebn prachov vrecko Unibag vymeni. 100% hygienick a univerzlne vreck Unibag maj objem 3,5l.

Ocente aj ahk manipulciu
Manipulciu s vysvaom Generoso uah 8m dlh prvodov kbel a 11 metrov akn rdius, take vs nebude obaova premiestovanie vysvaa poas upratovania. Vhodou je aj ergonomicky mken a odpojiten dradlo hadice, vaka omu je manipulcia s hadicou ahia a nedjde k jej porueniu. Samozrejmosou s mken kolieka.

Kvalitn prsluenstvo vysvaov znaky ETA
Tak ako pri inch vysvaoch znaky ETA, ani novinke Generoso nechba kvalitn prsluenstvo. Tieto vysvae s vybaven hubicou Diestro, ktor sa v prpade potreby oto a o 180! Umon tak vysvanie aj tch ast vaej domcnosti, kam sa benm spsobom pri vysvan nedostanete (napr. priestor pod skriami). Sasou je i hubica na tvrd podlahy z konskch vlasov, ktor povrch podlh nepokriabe a ahko sa s ou manipuluje. Pri upratovan vm tie pome hubica Nero, vankov a trbinov hubica, doplnna poltkem. Vekou prednosou s aj tri parkovacie polohy: vertiklna, horizontlna poloha a poloha pre podlahov hubicu.

Viac informci njdete na www.eta.sk

belox

beloxx

 

 

bosch_avantixx1

bosch_avantixx2

bosch_avantixx3

siemens_umivacka1

siemens_umivacka2

siemens_umivacka3

 

ikeasummerx1

ikeasummerx2

ikeasummer1 ikeasummer2ikeasummer3

 

fandf_homex1

fandf_homex2

 

miele_logo

miele_kuch1

miele_kuch2

miele_kuch3

 

kik_jandekor

kik_jandekorx1

 

 

fandfhome

fandfnovydomov

 

yitxx1

yitdomcek

yitxx2

 

 

henkellogo

bref1

bref2

henkellogos

 

ikealogo

ikeax1

ikeax2

ikeax3

ikeax4

ikeax5

ikeax6

ikeax7

 

Krsn bvanie od

fandfhomelogo

fandfn1

fandfn2

fandfn3

fandfn4

 

 

philips11

 

fandflogo

fandfpiknik

fandfx2

fandflogo

Novinky do domcnosti

fandfxx1

fandfxx2

fandfxx

fandfxx4

 

 

S vae spotrebie bezpen?

Varenie, peenie, prprava jedla, ale dokonca aj ehlenie. Mnostvo domcich innost, ktor s pre dospelch samozrejm, predstavuj pre deti riziko razu. Vrobcovia domcich spotrebiov preto vrazne posiluj pasvne aj aktvne bezpenostn prvky. Mme pre vs niekoko odporan, ako ich vyui a vytvori si tak bezpenej domov:

- zabudovaten rru je mon umiestni do rovne o - deti na u nedosiahnu a vm zrove uah peenie a manipulciu s plechmi
- pri kpe rry alebo sporka sledujte, i ponka detsk poistku a dvierka s viacnsobnm sklom (poas peenia zostan chladn, resp. zohriate na bezpen teplotu - rry Electrolux i AEG ponkaj dokonca tvorit sklo dvierok)
- plynov varn panely disponuj poistkami, ktor po zhasnut horku okamite preruia prvod plynu
- indukcia je najbezpenejm typom ohrevu (zohrieva iba plochu pod varnmi ndobami a zvyok panelu zostva chladn)
- pri umvake riadu hadajte tie detsk poistku, ktor zabrni deom pri pokuse o otvorenie umvaky
- aj chladniky predstavuj riziko, naprklad nesprvnym uloenm vec, ktor sa mu prevrti a vypadn
- rad ehliiek 5SAFETY od Electroluxu ponka tri rozlin bezpenostn systmy, ktor sa postaraj o vypnutie hne, ako detekuj mon problm (automatick vypnutie dopa aj sveteln a zvukov alarm)
- napokon, rozprvajte sa s demi o rizikch pri pouvan spotrebiov. Naprklad tak, e si spolu nieo jednoduch uvarte alebo upeiete a poas spolonho majstrovania deom ukete, ktor asti spotrebiov s nebezpen.

spotrebice

alie inpircie a tipy pre lepie a krajie bvanie njdete na strnkach www.electrolux.sk.

 

Odsva stvoren na konverzciu

Znaka AEG doplnila aliu tehliku do mozaiky sortimentu zabudovatench spotrebiov radu Neue Kollektion. Komnov odsva pr AEG DD6490-M vaka antikorovmu vyhotoveniu impozantne dominuje modernmu interiru. Okrem trendovej estetiky prekvap uvatea aj vyspelmi technologickmi vlastnosami.

aeg2

Vdy dokonal odsvanie

AEG DD 6490-M dokonale dopa ostatn spotrebie z rodiny Neue Kollektion, take u na prv pohad rieenie interiru vzbudzuje pocit elegancie a perfektnho vkonu. Tento model umouje stanovi optimlnu mieru odsvania vaka presnmu elektronickmu ovldaniu. Aj pri maximlnom vkone vak dosahuje prjemnch 66 dB (A). Vysoko vkonn motor s monosou nastavenia rchlosti zaruuje optimlne odsvanie pr a pachov. Pri varen mete pokojne sledovau[+WڵN3  tX3G\PU bȈ" $ERr{ %!:u4 ߓ([RnwɇV_0((Ak?ߩP1 9 عCV2^ W}];PٟՙBxr|i 5zl}}[[:1_X߸P͝;Y*Bܕ^zr_ڞMO0Nw_,mZ'I> |hRK]t>]]?I?M{nW]=Wx{,[|{vU"qv|}Yx^3^~u}QvO[~4;_Yj^q:}_wZkL?Qz][?X[Y߿{Nt_l?~Q_}->]XBPcLp>>|Z?N:UVϾ]{_m^^/UwVK3 p[Q^ݞ(^[x_PKL_[z8ߙN/[^_y\Z}-ZRZ5}>Zڽ|Ul=_~^ޚ._=JV6\ݿ=]>S{^{W_^X_]9Yӛ?\|{J}O[}X|\?\UXTӿNAʟtw;k9܅y?Ke7RRؼ/dGA"T}A } yޔXƻk.M;O&W1+]ڵN׃~I_LJ_gо?KۗwqpNTYG]ߙ+ߞZLgȫI=W_5V %[ՋA;n֎__O[ܞŃnn<+n ڵV[_ϟMHRZJُo Z߿h5_w2ۜWQWR ގZڧ۷GvOSlZ܃۾ONv